Fritids- og ungdomsklub

POPLEN youth club

Jyllinge, DK 2011-2012

Type
Til- og ombygning

Team
Cornelius Vöge (lead consultant), E. Troelsgård rådg. ing.

Size
600 m2

Client
Roskilde Kommune

Status
Udført

Projektet er en om- og tilbygning af en eksisterende bygning. Det arkitektoniske motiv er en nutidig fortolkning af de gamle lade-bygninger og fiskerhuse i landsbyen, som bygningen er placeret i.

Den eksisterende bygnings karakteristiske saddeltag fortsættes i en tilbygning mod vest. Nye facadematerialer og tagmaterialer, der udspringer af den lokale bygningskultur fra laderne og fiskerhusene, vil ændre bygningens udtryk til en langt mere åben og inviterende bygning. Nye overdækninger og karnapper til ophold skæres op i bygningskroppen og trækker lys ind i den eksisterende bygning samtidig med at der skabes intime kroge og hjørner til ophold både ude og inde.

Omgivelserne inddrages i alle opholdsrum og dagslyset optimeres. Målet er at skabe en fleksibel, varieret hverdag for børn og voksne, udtrykt ved kvaliteter som ude/inde, oppe/nede, lys/skygge, høj/lav, stor/lille og stille/aktiv. I projektet er der arbejdet med flere integrerede bæredygtige løsninger med energioptimering i form af ekstraisolering, daglysoptimering, brugerstyring på belysning, brugerinddragelse og børnenes medejerskab.

Litteratur:
A Guide to Danish Architecture – Akademisk Arkitektforening 2023
Red – Architecture in Monochrome – Phaidon Pres 2018
A New Golden Age – NORDIC architetcture and landscape – Archipress, DK, 2015
Arkitekten nr. 6 2014, Ark. forlag, DK, 2014
Northern Delights, Gestalten, DE, 2013

Priser: Finalist til RENOVERPRISEN 2013

Foto: Adam Mørk og Søren Harder Nielsen    


Culture

Transformation

Public

Private

Planning