Coastal protection Roskilde

Roskilde Fjord, DK 2015-2018

Type
Kystbeskyttelse med højvandssikring og byrumsinventar

Team
Rambøll A/S (lead consultant), Cornelius Vöge

Size


Client
Roskilde Kommune

Status
Igangværende

Kystbeskyttelsesprojekterne omfatter løsninger udarbejdet til Roskilde inderhavn og i Jyllinge Nordmark. Løsningerne skal sikre områderne mod fremtidige oversvømmelser samtidig med, der integreres rekreative løsninger, som udnytter kontakten til fjordens mange kvaliteter.

I Roskilde Inderhavn vest består projektet af skabelsen af en ny havnepromenade med en blanding af fast og mobil højvandssikring. Gennem forenklede knækkede forløb skabes rumligheder, overflader og integrerede siddemøbler for ophold. En belægning af store støbte betonfelter med kostet overflade og halvmur i støbt beton afgrænser området mod de private boliger og fungerer, som fast kystsikring. Demonterbar kystbeskyttelse, som aluplanke-system kan integreres op til kote 2.75 i en fase 2.

Integrerede træsiddemøbler introducerer store træflader til at sidde og ligge på, samt nye borde, bænke og affaldsspande således at møblering og belægninger indføjer sig i en helhed – en enkel, rolig ramme for livet på havnen.

I Roskilde Inderhavn øst udføres kystbeskyttelsen, som spunsvægge beklædt med eksempelvis lodrette træplanker i varierende størrelser, så der opnås en levende varieret struktur på muren, som vanskeliggør graffiti. Som hammer udføres støbt beton, der kan fungere som siddeplint fra haverne. Enkelte steder udføres nye forløb af fjordstien i støbt beton med kostet overflade således, at det er muligt, at få offentlig adgang langs muren og vandkanten.
I Jyllinge Nordmark udføres kystsikring i Natura 2000 område med enkelte punktnedslag med opholdsområder ved ny dæmning, parkeringsplads og stisystemer.


    


Culture

Transformation

Public

Private

Planning