Klaksvik Town Planning

Klaksvik, FO 2012

Type
Åben konk., indkøb

Team
Cornelius Vöge (lead consultant)

Size
50.000 m2

Client
Klaksvik Kommune

Status
Ikke udført

Projektet arbejder med 2 elementer, der binder den eksisterende nordlige og sydlige del sammen og styrker midtbyen som byens samlede generator for byliv og fællesskab:

LOOPET – en viderebearbejdning og styrkelse af byens centrale kommercielle og kulturelle forbindelse, der integrerer og styrker detailhandlen i den nye og den eksisterende bydel. Ved at integrere de eksisterende handelszoner skabes et samlet handelsforløb, der binder byen sammen.

KULTURFORBINDELSEN – forbinder byens eksisterende og nye kulturelle tilbud og aktiviteter i et forløb gennem byen fra fjorden i syd mod havnen i nord. De nye arealer giver mulighed for, at samle de kulturelle tilbud tæt på bymidten med en optimal tilgængelighed. Byens nye kulturtilbud omfatter et nyt kulturhus, nyt marinemuseum, nyt bibliotek, ny kulturplads, nyt indkøbscenter med biografcenter m.m.

Både Loopet og Kulturforbindelsen har rod i det eksisterende; byens historie, bygnings-strukturerne, landskabet, byens eksisterende, kulturelle tilbud og borgernes handelsmønstre. Forbindelserne overlapper hinanden og forbinder hver især de eksisterende kvaliteter med de nye byrum og sikrer dermed en varieret og levende samling af byen og havnen på nogle udvalgte knudepunkter.

Til de nye byelementer knyttes 3 nye bykvarterer med blandet boliger, erhverv, handel og kultur.    


Culture

Transformation

Public

Private

Planning