Ålesund seaside planning

Ålesund, NO 2011

Type
Åben konk., indkøb

Team
Cornelius Vöge. Masu Planning og Oluf Jørgensen rådg. ing.

Size
75.000 m2

Client
Ålesund Kommune

Status
Ikke udført

Projektet fortolker og genskaber dele af det gamle Ålesund samtidig med, at der etableres en ny bydel i direkte sammenhæng med den gamle. I projektet er der indarbejdet kajanlæg til krydstogtskibe så byen fremover får stort potentiale som destination for turister.

Den gamle jugendbys plan genfortolkes og den gamle kystlinie skæres fri fra den forladte industrihavns opfyldninger. Dermed etableres nye læfyldte kanaler og uderum/bygninger i tæt kontakt med vandfladen, som er et af byens særlige karaktertræk.

De nye bykvarterer etableres, som karrebebyggelser med drejninger og vrid, som tilpasser sig solindfald og afskærmer uderummene mod den hårde vind fra vest.

Projektet etablerer 3 forskellige bygningstypologier, som alle fortolker de norske kystbyers bygninger; sjøhusene, bryggehusene og kanalhusene. Karreerne er indrettet, som mixed-use for boliger, erhverv og handel men integrerer samtidig store bygninger som hotel/kongres og nyt kulturhus med biograf.

Til projektet er der udarbejdet 2 forløb gennem byen: et handels-loop og et kulturforløb, der samler alle den eksisterende bys spredte aktiviteter i samlede forløb gennem byen så fremtidig handels- og kulturfaciliteter favner den eksisterende bys kvaliteter.    


Culture

Transformation

Public

Private

Planning