Byens Ø harbour area

Odense, DK 2010

Type
Åben konk., 1. præmie

Team
Cornelius Vöge, Masu Planning, Grontmij

Size
35.000 m2

Client
Odense Kommune

Status
Ikke udført

Projektet omfatter udviklingsplanen et fremtidigt kultur og oplevelsesområde i Odense Havn. Et samlende stielement sammenbinder nye bygninger og eksisterende industribygninger, der transformeres til nye kulturelle funktioner. Området indeholder boliger, fritidsfaciliteter, kulturbygninger, erhverv og et nordatlantisk kulturhus i en samlet aktiv bydel.

Visionen er, at Byens Ø skal være hele byens kultur- og oplevelsesø. Hovedingredienserne skal være bevægelse, hverdagsidræt, bæredygtighed, boliger og erhverv samt kultur og vand med aktører som DGI og Nordatlantisk Hus m.fl.

I dommerbetænkningen fremhæves forslaget for at fange og transformere stedet på en måde, hvor historien inkluderes i den nye fortælling. Der skabes noget nyt på baggrund af det eksisterende. Forslaget indeholder store rumlige og arkitektoniske kvaliteter, både i forhold til byrum og til behandlingen af nye og eksisterende bygningsvolumener. Det tilføjede og eksisterende supplerer hinanden til nye komplekse helheder, der med sammenstillingen af nyt og gammelt åbner for dialogen mellem fortid, nutid og fremtid.

Projektet arbejder med en stor af midlertidig anvendelse og fleksibel etapedeling.    


Culture

Transformation

Public

Private

Planning