Daginstitution Brønshøj

Brønshøj, DK 2013-18

Type
indbudt konkurrence, 1. præmie

Team
Lyngkilde rådg. ing., MASU Planning

Omfang
1100 m2 nybyggeri

Bygherre
Københavns Ejendomme

Status
Igangværende

Bygningen er placeret i et sammensat område på Frederikssundsvej mellem villakvarter, etagebebyggelser og erhvervsbygninger. Institutionen rummer 3 børnehavegrupper og 3 vuggestuegrupper.

Det arkitektoniske greb består i tilpasningen til omgivelsernes sammensatte og meget varierede skalatrin og bygningshøjder. Bygningen opdeles i tre bygningskroppe, som en lille sammensat struktur med forhuse, baghus, skure osv., som danner rumligheder, variation i bygning og haver, som man kender fra villakvarterne. En struktur, som skal danne en følelse af tryghed og hjemlighed i et område af arkitektonisk rodløshed.

Mod villabyen trækkes tagfladen langt ned på facaden og knækkes indad for derved at tilpasse villabyens skala. Mod etageejendommen rejser bygningen sig med et gavlmotiv. Facaderne er i teglelementer med et specielt dobbeltforbandt, som en fortolkning af det traditionelle murforbandt, som udtrykker teglen som ikkebærende. Tagmaterialet og facadepartier med karnapper, baghus og skure udføres i stålplader.

Bygningens bæredygtige profil fokuserer på robusthed ved, at skabe en offentlig bygning, der kan genanvendes til flere forskellige formål. Offentlige institutioner har en gennemsnitlig funktionalitet på 15-20 år. Så overgår de til andre funktioner eller frasælges pga. ændret demografi, budgetmæssige beslutninger o. lign. Denne bygning er forberedt på dette og kan på enkel vis omdannes til boliger, erhverv, kollegie eller, hvad det offentlige velfærdssystem får behov for at tilbyde i en ukendt fremtid.    


Culture

Public

Private

Planning