Vindinge Parish centre

Vindinge, DK 2015-2017

Type
Nybyggeri Totalrådgivning

Team
Cornelius Vöge (lead consultant), Eduard Troelsgård rådg. ing.

Size
400 m2 nybyggeri

Client
Vindinge Menighedsråd

Status
Er udført

Vindinge sognehus er placeret centralt i en landsbystruktur. Vindinge er historisk set en forteby af 4-længede gårde samlet omkring en forte i midten, hvor kirken er placeret. Sognehuset tager udgangspunkt i den 4-længede gårdstruktur og tilpasser den gavlmotiverne og de snoede selvgroede strædeforløb, som optræder i dagens landsbybillede.

Den homogene helhed, der opstår med landsbykirken, kapellet og kirkemuren danner et smukt og markant udgangspunkt for, at indskrive sognegården i den bygningsmæssige tradition for teglmure og tegltage. Bygningen vil med sin udformning og sine materialer blive en del af et samlet kirkekompleks og trække kirken helt frem til hovedgaden. Bygningens aktiviteter bliver dermed en langt mere synlig del af bybilledet.

Bygningens indretning tager hensyn til denne udadvendthed. Nye synlige indgange, åbninger og kig ind til bygningens aktiviteter understøtter ideen. Samtidig åbnes landskabet omkring bygningen op og der dannes et åbent grønt område omkring huset og et ankomsttorv mellem bygningen og kirken. Integrerede bænke og opholdsmuligheder gør bygningen til en aktiv del af landsbylivet.

Centralt i midten af bygningen opstår et roligt retningsløst midtpunkt i form af en indadvendt gårdhave, der kan fungere som et udvidet samlingsrum i bygningen.    


Culture

Transformation

Public

Private

Planning