Betty Nansen theater

Frederiksberg, DK 2013

Type
Indb. konk.

Team
Cornelius Vöge (lead consultant)

Size
200 m2

Client
Betty Nansen Teatret, FK Ejendomme

Status
Ikke udført

“Loggia er en buegang båret af søjler eller piller. Begrebet stammer fra italiensk arkitektur, hvor loggiaen ofte er et åbent galleri eller korridor i stueplan. Sommetider ser man dog loggiaer hævet højere op på facaden. Særlig kendt er Brunelleschis loggia på Ospedale degli Innocenti i Firenze. Ordet bruges også om en altan, som er indvendigt i en bygning, oftest i gavlen, hvor husets tag går ud over altanen, eller altanen simpelthen er indbygget i facaden.”

BETTY NANSEN TEATRET er en vision om, at skabe en kulturel udadvendt destination på Frederiksberg Alle, som afspejler teater-kunstens identitet. Bygningen er siden 1888 tilbygget og ombygget i flere omgange. Vi vil i forslaget forsøge, at finde frem til den helhed, der kan vise teatret, som et moderne teater med en helstøbt og respektfuld oplevelse af bygningen.

I forslaget “renses” den eksisterende bygningsfacade for de tilbygninger, der er fremkommet de sidste 100 år. Den gamle facade vil igen fremstå i sin helhed, som i 1904, hvor den markante balkon første gang blev brugt.

En ny loggia tilføjes, som et nyt enkelt element der er i tydelig dialog med den gamle bygning. Loggiaen, som element er et markant bygningstræk i mange historiske teatre. Loggiaen tillader, at den gamle facades detaljer og profil synes gennem loggiaen. Den skaber et markant højloftet, åbent og inviterende rum med kontakt til Frederiksberg Alle. Et rum, hvor den gamle facade iscenesættes og der bliver mulighed for, at trække sollys ind omkring den fra syd. Rummet kan bruges fleksibelt med mulighed for, at iscenesætte rummets aktiviteter, som balkonscene, cafe og pausefoyer samt mulighed for, at synliggøre den gamle bygnings facade med effektfuld belysning.    


Culture

Transformation

Public

Private

Planning