Skousbo town planning

Viby Sj., DK 2015-2016

Type
Åben konk., delt 1. præmie

Team
Cornelius Vöge, Masu Planning

Size
700 boliger i blandet bebyggelse

Client
Roskilde Kommune

Status
Igangværende

Projektets bærende ideer bygger på fem hovedstrategier. Den nye bydel opdeles i forskelligartede bykvarterer med hver deres særegenhed og bebyggelsestypologi. Den foreslåede bystruktur tager afsæt i og respekterer det eksisterende landskab. Lavningerne trækker landskabet ind i bydelen, der anlægges på de højeste bakkedrag.

Skousbo bliver via den grønne åre forbundet til nabokvartererne via en grøn ringforbindelse – de omkringliggende bydele får således fornøjelse af de rekreative kvaliteter i Skousbo.

Bæredygtige trafikprincipper, der begunstiger de bløde trafikanter og giver kortest mulig afstand til de vigtigste målpunkter i området. Cykel og tog skal være det naturlige valg. Konceptet består af et bystrøg, der forbinder det centrale Viby med den nye bydel og vandområderne omkring Syvmosekilen. Langs Bystrøget forestiller man sig en høj grad af urbanitet med indslag af en række aktivitetsmuligheder koblet til en række bypladser, hvor særligt aktivitetspladsen er central.

Biler, cykler og gående blandes for at generere mest muligt liv. Bystrøget ender i Syvmosekilen, der som grøn kile er projektets andet hovedelement.    


Culture

Transformation

Public

Private

Planning