Kultur- og fritidscenter

Nr. Vium culture centre

Ringkøbing, DK 2014-2016

Type
Indbudt konkurrence, 1. præmie

Team
ERIK BRANDT DAM Arkitekter (lead consultant), Cornelius Vöge (lead consultant), artist Malene Bach

Size
1000 m2 ombyggeri

Client
Privat

Status
Er udført

Nr. Vium Sogn er et landområde uden by. Da skolen lukkede efterlod det et tomrum i området, hvor lokale borgere gik ind og overtog bygningsmassen med det formål at skabe et nyt naturligt samlingssted for områdets borgere med både sociale, sportslige og kulturelle arrangementer.

I projektet ønsker vi at skabe fornyelse uden at sætte hensynet til bygningernes integritet og autenticitet over styr. De samfundsmæssige, kulturhistoriske og arkitektoniske værdier skal både fastholdes og udvikles, når de transformeres. Nye programmer, ny arkitektur og et nyt blik på energirenovering skal bidrage til at udvikle den lukkede skoles betydning og rækkevidde i lokalsamfundet.

I projektet møder vi bygningen, som den er respekterer det, der gik forud og reducerer indgrebene til det nødvendige. På denne måde etablerer vi en ligefrem dialog mellem nyt og gammelt.

Indgrebene skaber dynamiske relationer mellem de forskellige funktioner, som multisal, motorikssal, køkken, børnehave, ungecenter, bibliotek, sportsklubhus osv. En ny multisal etableres eksempelvis ved, at fjerne etage-dækket i gangen og klasselokalerne og efterlade dørhullerne i gangen med døre som skodder.

Når dele af bygningen nedrives efterlades skolens facader med en række ar, der fortæller om denne proces. En træbeklædt udvendig efterisolering, hvor der nedrives, fastholder denne fortælling i et nyt arkitektonisk sprog, samtidig med at bygningens energiregnskab optimeres. Samtidig bevares dele af murene fra en nedrivning af en lærerbolig for at etablere et nyt parkour-landskab.

VINDER AF RENOVER-PRISEN 2017

Foto: STAMERS KONTOR    


Culture

Transformation

Public

Private

Planning