Borganlægget

De fem Halder

Viborg, DK 2016-22

Type
Indb. konkurrence, 1. præmie

Team
ERIK BRANDT DAM arkitekter (lead consultant), Cornelius Vöge, Charlotte Skibsted Landskab, MOE Rådgivende Ingeniører, Martin Zerlang

Size
-

Client
Naturstyrelsen, Slots- og kulturstyrelsen, Foreningen "De fem hald'er" og Viborg Kommune

Status
Igangværende

Hald er fællesbetegnelsen for et af Danmarks største borganlæg. Det omfatter i virkeligheden 5 borganlæg. En vandring mellem disse fører gennem mere end 800 års historie, fra middelalderen til i dag og i morgen.

Helhedsplanen er udformet som en arkitektonisk bearbejdet helhed, der skaber sammenhæng mellem fysiske spor efter bygningsværker og anlæg, der har afløst hinanden gennem århundreder, så disse vil stå klart for den besøgende. Planen formidler samspillet mellem kulturlandskab, bygningsspor og materialer.

Adgangen til området med Hald Slot og tårnet vil ske af den dobbelte ”vindebro”. Her vil der på baggrund af tidligere bygningers aftryk udlægges plinte af egetræ, hvor besøgende kan tage ophold og samles. Den eksisterende tårnruin forlænges med en åben konstruktion i svært egetømmer, der fastholder tårnets ydre og indre formsprog og geometri.

Ved at indtænke de nye greb som addition til de eksisterende historiske spor og linjer i landskabet, opstår der en tilknytning til stedet samt en abstrakt fortælling, der understreger det ikke-endelige, at den sidste sten ikke er vendt på Hald.    


Culture

Transformation

Public

Private

Planning