Udvidelse

Gundsømagle Parish centre

Gundsømagle, DK 2013-2016

Type
Om- og tilbygning

Team
Cornelius Vöge (lead consultant), E. Troelsgård rådg. ing.

Size
140 m2

Client
Gundsømagle Sogneråd

Status
Er udført

I vores bygningskultur har vi traditionelt skelnet mellem hovedhuse og sekundære bygninger som stalde, lader, udhuse mv. Hovedhusene er ofte opført i andre og dyrere materialer end de sekundære bygninger – hvilket netop er med til at fremhæve dem.

Med udgangspunkt i aftrykket fra den tidligere værkstedsbygning til Gundsømagle Sognehus placerer den nye bygning sig som L-formet bygning, der samler 3 spredte volumener under ét tag. Denne disponering af funktioner skaber åbninger på tværs af bygninger, hvor den overdækkede port skaber forbindelse til den østvendte kirkeport og multirummets glasfoldedøre åbner op for nye visuelle forbindelser og åbninger mellem ude og inde

Som et samlende greb forholder den nye bygningen til sognehusets saddeltag, materialitet og udhæng men fremstår mere enkel og konkurrerer ikke med sognehuset. Sammen med den eksisterende sognegård danner den nye vinkelrette tilbygning et skærmet nyt gårdrum med gode rammer for ophold.    


Culture

Transformation

Public

Private

Planning