Vega visitors centre

Vega NO 2008

Type
Åben int. konkurrence

Team
Cornelius Vöge (lead consultant), Peter Zinck, arkitekt maa

Size
600 m2

Client


Status
Ikke udført

Voldsom, kontrastfyldt og dramatisk natur er dækkende for det syn man mødes af på øen Vega med høje fjeld, lavland, skov og vådområder.

Verdensarvcentret er placeret i den store natur blandt en række markante røde længehuse der står ned i vandet. En bygningsarv der virker nærmest oprindelig i sin kultur.

Forslaget består af 2 elementer; længehuset og udstillingsdelen, henholdsvis traditionen og innovationen. Hver af dem repræsenterer modsætninger og hver deres forskellige kvaliteter.

Længehuset er et udtryk for området særlige byggeskik, dets håndværk og tradition i en ny fortolkning. En lukket struktur der definerer en mere klassisk indadvendt rumlighed og en retningsfast form. Bygningen forestilles udført som en ren rammekonstruktion i tømmer med synlige samlinger og en udformning der taler tektonikkens sprog.

Udstillingsdelen er længehusets modsætning og står som et selvstændigt element inde i længe-husets rum. Udstillingsdelen repræsenterer den nye byggeteknik, innovation, åbenhed og udsynet mod den store natur og omverdenen. En indre rumlighed der styrer kiggene ud i landskabet og de besøgendes bevægelser rundt i udstillingen som en arkitektonisk fortælling og formidling af den omgivende natur.

Modsat længehusets orientering så udtrykker udstillingselementet fjordlandskabets retningsløshed. Et retningsløst og nærmest vægtløst element som eksisterer i alle 3 dimensioner på samme måde som fjordlandskabet. Udstillingen åbner sig således ligeværdigt mod himmel, vand, land og horisont med nye interessante kig der gennembryder længehusets facader og indrammer det omgivende landskab.    


Culture

Transformation

Public

Private

Planning