Røde Port city centre

Roskilde, DK 2016

Type
Indbudt konkurrence

Team
Nord architects (lead consultant), Cornelius Vöge, LYTT, Sweco, Blue Bakery, Rendbæk Consulting

Size
85.000 m2

Client
Roskilde Kommune

Status
Ikke udført
Udviklingsplanen dækker et tidligere sporområde omkring Roskilde station centralt i Roskilde by. Forslaget samler byen på tværs af baneområdet med 2 samlende byforløb; Et handelsloop, der knytter sig direkte på byens eksisterende handelsressourcer og giver dem mulighed for, at blive udvidet og styrket. Samt et grønt forløb, der forbinder den indre bys parker og kirkegårde med en ny grøn bybro, nye grønne byrum og Musicon syd for området. En ny rekreativ forbindelse, der kan samle byen på tværs og bringe sydbyen tættere på midtbyen.
Udviklingsplanen disponerer 85.000 m2 blandet bebyggelse med boliger, hotel, kongres, erhverv, handel og parkering samlet i en byfortætning, der afspejler Roskildes skala, som købstad med en gradvis forøgelse af etagehøjder og fortætning mod midten af udviklingsområdet. Overgange til den omkringliggende sammensatte by- og villaskala sker således med nedtrapning af bygningshøjder, der minimerer skygge- og vindgener til eksisterende naboer.


    


Culture

Transformation

Public

Private

Planning