Kildegården

Kildegård housing

Roskilde, DK 2020

Type
Grundsalgskonkurrence

Team
WR Entreprise A/S, Cornelius Vöge, Erik Pedersen Rådgivende Civilingeniører

Size
3725 m2 nybyggeri

Client
Willy Rasmussen Holding A/S

Status
Ikke udført

EN STEDSSPECIFIK BEBYGGELSE TIL BÆREDYGTIGE FÆLLESKABER.

”Kildegårdshusene” er et nytænkende bud på købstadens boliger med stort fokus på sociale mødesteder, opgangsfællesskaber og grønne semiprivate og private inde- og uderum. ”Kildegårdshusene” udstråler overskud. Fra de meget store og spaciøse, begrønnede opgange, der giver plads – også mentalt, til møder og samvær beboerne imellem, til lejlighederne, der alle har adgang til private balkoner eller tagterrasser samt til fælles tagterrasser  med orangerier og køkkenhaver.

”Kildegårdshusene” markerer med de rejste gavle Kildegårdsmatriklens afslutning mod Møllehusvej. Det tårnlignende gavlmotiv understreges af en skrå afskæring af de nederste etager. Hjørnemarkeringerne er en fortolkning af et af købstadens velkendte motiver, gavlkvisten og hjørnetårnet, der her er rykket helt frem og er med til at definere gavlene. Tagenes asymmetri giver mulighed for at lave både boliger med private tagterrasser og to store sammenhængende fælles tagterrasser.

Med udgangspunkt i de 17 verdensmål fra FN og tilhørende delmål, fokuseres der i nærværende projekt på bæredygtighed ud fra et holistisk perspektiv. Det bærende i Kildegårdshusene er at skabe miljø – og levemæssigt gode rammer til beboelse. Byggeriet ville være DGNB-Guld-certificeret, og dermed  pege mod fremtiden med de bæredygtige tiltag som en naturlig integreret del af projektet.    


Culture

Transformation

Public

Private

Planning