Danfysik office and storage

Roskilde, DK 2006

Type
Erhvervsbyggeri

Team
PP Consult, rådg. Ingeniører

Size
5000 m2

Client
Danfysik A/S

Status
Ikke udført

Bygningen er et nyt hovedsæde til en virksomhed der udvikler, fremstiller og sælger højteknologisk udstyr til forskningslaboratorier globalt set. Produkterne omfatter strømforsyninger, magnetsystemer, transducere samt ion- og elektron-acceleratoranlæg.

Bygningen indholder produktionsfaciliteter i stueetagen og åbne kontorfaciliteter til ingeniører på 1. sal. Løsningen blev en pragmatisk, bred bygningskrop med 3 centrale lysgårde der fungerer som henholdsvis kantinehave, terrasse, vertical forbindelse med ovenlys til produktionen. Al bevægelse vil være rettet mod lys; enten fra ovenlys/lysgårde eller fra kig til uderummet. Orienteringen lettes ved denne store visuelle åbenhed og der skabes bedre overblik. To hovedtrapper sørger for den vertikale forbindelse mellem foyer/produktion og kantine/fælleskontorer.

Bygningen udtrykker sig gennem lysets spil i glas og skodder samt gennem reliefvirkningen i facadeelementerne. Facaderne er udført af sorte præfabrikerede betonelementer med indstøbte relieffer der afspejler firmaets arbejde med højteknologiet i et sammensat motiv fra magnetsystemer og accelarationsteknik. Hvert facadeelement har derudover et solskoddeelement i fiberbeton ligeledes med indstøbt mønster.

Gavlene er udformet med markante udkragninger der markerer indgangsfacaden med bygningens kantine/fællesrum samt et stort møderum bagtil.


Culture

Public

Private

Planning