Odense

Veteranhjem

Odense, DK 2015-2018

Type
Indb. konkurrence, 1. præmie

Team
Isager arkitekter, Masanti rådg. ing.

Omfang
600 m2 nybyggeri med 8 boliger

Bygherre
Odense Kommune

Status
Igangværende

Veteranhjemmet er det første nybyggede hjem for danske soldater. Bygningen udføres som en selvstændig bygning tilknyttet soldaterhjemmet Dannevirke i Odense tegnet af Hjalmar Kjær i 1912. Området emmer af Fynsk forsvarshistorie med naboskabet til den tidligere fynske kasserne på den ene side og Ansgar Park til den anden side. Det er et område med stor ro og stilfærdighed på trods af bynærheden.

Projektet bygger videre på stedets ro. Der skabes stilfærdig homogenitet og sammenhænge til den eksisterende bygning. Hvidkalket murværk i facaderne og røde vingetegl på tagfladerne og en indre gårdhave med lette ikke-bærende facader. Ingen af bygninger, hverken den nye eller den eksisterende, kommer til at lyve om deres alder. De vil hver især afspejle deres egen tid.

Den nye bebyggelse får tilkørsel med nærparkering og hovedindgang bagfra på matriklen, fra nybyggeriets sydside gennem en centralt beliggende indadvendt og dobbelthøj gårdhave.  I ankomstgården bevares et af byggegrundens næsten ikonisk smukke, store træer. Fra ankomstgården er der adgang til fællesrummene vendt ud mod Ansgar Park. De 8 midlertidige boliger placeres med 4 på hver etage vendt væk fra fællesskabet med mulighed for ro og fordybelse. Bærende teglskiver fungerer som afkærmning mellem boligerne og definerer vekslende zoner af privathed i overgangen mellem bolig og uderum.


    


Culture

Public

Private

Planning