Kræftrådgivningscentret

Livsrum Herlev

Herlev 2017-2018

Type
Public

Team
Svaneeng, Aksel V. Jensen rådg. ingeniører

Omfang
1100 m2

Bygherre
Kræftens Bekæmpelse, Realdania

Status
Igangværende

Kræftens bekæmpelses kræftrådgivningscentre der hidtil er bygget i Danmark rummer store kvaliteter. De er forbilleder for en ny sundhedsarkitektur, hvor man bygger for syge som var de raske. Når de er bedst, er det en helende arkitektur. Et sted hvor man føler sig rask, selvom man er kritisk syg.

LIVSRUM HERLEV griber fat i de landskabelige træk fra Herlev Sygehus nye udearealer – Det lange grønne træk langs Ringvejen som intensiveres med grønne øer af bakker, træer, enggræsser m.m. mod sygehusets hovedindgang. På den anden side tager det fat i villabyens karakter og skala af hjemlighed og tryghed.

Rådgivningscentret for patienter og pårørende beskytter og omfavner sine brugere via et inviterende indre, der fremstår frodigt og imødekommende. Som et roligt inviterende helle i de intense og urolige omgivelser. Et frirum der springer ud af det levede liv i huset, og som rummer trygheden, sanseligheden og hjemligheden. Et Livsrum hvor hele huset omfavner bygningens levede liv.

Ved at arrangere bygningen som en lille bystruktur af haver og terrasser i en hjemlige skala i 2 etager, beskyttet af en ydre facadeskærm der omfavner bygningen, haverne og deres brugere. Denne hjemlighed er et symbol på det solide og sikrer et roligt fundamentalt der modsætter sig det omskiftelige og dynamiske samfund der udspiller sig udenfor.

Projektet er baseret på bæredygtige helhedsorienterede løsninger hvor arkitektur, funktion, energi- og ressourceoptimering er integreret.    


Culture

Public

Private

Planning