CORNELIUS + VÖGE APS
atelier for arkitektur
Hedegade 1
DK-4000 Roskilde
e: atelier@corneliusvoge.dk
t: +45 2290 0695

Member of Danske Ark
Børsen Gazelle 2013 og 2014

Nykredits Motivationspris
Odense Municipality Architectural Award
Roskilde Municipality Architectural award
Odinprisen
Danish Arts Foundation 3-year grant
NEWS WORKS ATELIER CONTACT LINKS
 
 
 
 
 
CORNELIUS + VÖGE APS
Atelier for arkitektur
 
 
Hedegade 1
1. sal 4000 Roskilde
E: Atelier@corneliusvoge.dk
T: +45 2290 0695
 
 
 
 
DAN CORNELIUS
Indehaver, arkitekt maa
E: dc@corneliusvoge.dk
T: +45 3123 5292
 
 
NANNA VÖGE
Indehaver, cand. arch.
E:nv@corneliusvoge.dk
T: +45 4027 8761
 

ANNE BACH
Arkitekt maa / Kommunikation
E: ab@corneliusvoge.dk
T: +45 2290 0695


DORTHE TOFT BOESEN
Arkitekt maa / Projektleder
E: dtb@corneliusvoge.dk
T: +45 2290 0695


ESTHER BERNHARD CLEMMENSEN
Bygningskonstruktør
Master of Advanced Studies FHNW in Sustainable Building Design
E: ec@corneliusvoge.dk 
T: +45 2290 0695


JONAS ROAR HANSEN
Arkitekt maa / Sagsarkitekt
E:jrh@corneliusvoge.dk
T: +45 2290 0695
 
 
SØREN HARDER NIELSEN
Arkitekt maa / Konkurrence og akkvisition
E: shn@corneliusvoge.dk
T: +45 2290 0695


ANDERS VESTI OLSEN
Bygningskonstruktør
E: ao@corneliusvoge.dk
T: +45 2290 0695


EMMA UNCLES
Arkitekt maa
E: eu@corneliusvoge.dk
T: +45 2290 0695


BAKAR ALYASERI
Stud. Konstr.
E: ba@corneliusvoge.dk
T: +45 2290 0695


OTTO EXNER CARSTENS
Stud. Arch.
E: atelier@corneliusvoge.dk
T: +45 2290 0695


VICTORIA GALLAGHER
Stud. Arch.
E: vg@corneliusvoge.dk
T: +45 2290 0695


THOMAS HOLM RADIL
Stud. Arch.
E: thr@corneliusvoge.dk
T: +45 2290 0695